stronger bones, sharper teeth!

Order TODAY for FREE shipping!

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tài khoản Linguix Lifetime  × 1 2,999,000 
Tạm tính 2,999,000 
Tổng 2,999,000 
  • Hãy nhấn thanh toán để chuyển sang bước hướng dẫn chuyển khoản để giao dịch xác nhận tự động.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư.

Recommended By:

Why choose Royal Food for your dog?

Benefit One​

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Benefit Two

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Benefit Three

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellu.

We know the perfect diet for your dog...

1 meal = 10x energy level!

Sint senectus quia harum, lorem, eget, justo nostra omnis voluptatibus quod phasellus, iste duis, asperiores sapiente sunt conseq.

Helps in building healthy and shiny coat.

Suscipit pharetra par

Consequuntur dis itaque est optio provident. Debitis integer proident ab. Volupta

Suscipit pharetra parturient

Consequuntur dis itaque est optio provident. Debitis integer proident ab. Volupta

Reprehenderit portti

Consequuntur dis itaque est optio provident. Debitis integer proident ab. Volupta

"Soluta excepteur numquam aperiam litora felis at optio non vehicula reprehenderit quasi. Architecto dolore accusamus delectus maiores diam justo, duis semper. Dignissimos fa."
Jean Williamson
5/5

The best food for your best friend!

*Offer valid till stock last.
Test mode is active. It can be deactivated from the flow settings in the admin dashboard.