Hướng dẫn xóa dữ liệu

Để xóa dữ liệu về tài khoản, bạn hãy truy cập vào trang quản trị tài khoản, chọn menu Privacy và bấm xóa tài khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.